Tải Game Bắn Cung Archery

Tải Game Bắn Cung ArcheryBắn Cung Archery - Xạ Thủ Điêu Luyện


Ngắm trúng, xạ kích hồng tâm! Hãy thể hiện tài năng của mình trong Bắn Cung 3D,trò chơi y như thật nhất trên Android.Game Bắn Cung 3D sẽ cho người thích bắn cung một thể nghiệm chân thật nhất với hình tượng đẹp đẽ và tình cảnh mô phỏng bắn cung y như thật. Muốn từ một người không biết bắn cung trở thành một đại sư bắn cung một cách nhanh chóng, thi đấu với quán quân Ô-lem-pích không? Hãy thử thách hơn 100 trạm gác với thiết kế công phu đi, còn bao gồm các loại trạm gác khen thưởng! Bình tĩnh, buông lỏng, hít một hơi dài, ngắm đúng rồi bắn trúng hồng tầm với cung tên trong tay!\
Game Bắn Cung

Đặc sắc trò chơi:

- 4 hình cảnh đẹp đẽ: rừng cây tùng, sân thi đấu bắn cung, hoang mạc tử vong và rừng mưa nhiệt đới
- Hình tượng và hoạt hình 3D đẹp đẽ y như thật
- 20 loại công cụ bắn cung được thiết kế công phu
- Hơn 100 trạm gác đang chờ đợi bạn đến thử thách
- Thi đấu 1 vs 1 với quán quân Ô-lem-pích
- Nhiều cách chơi: mô thức trạm gác và mô thức thử thách

Cung Cấp Bởi: Ngọc Rồng Online