Tải Game Lục Đạo Tinh Anh Việt Hóa

Tải Game Lục Đạo Tinh Anh Việt HóaGame Lục Đạo Tinh Anh Việt Hóa kể về thời gian mười năm trước, Ma Tộc đứng đầu làm loạn Tam Giới. Ma Quân vì tu luyện quá sức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ma tính đại phát, đại khai sát giới, sinh linh lầm than đồ thán.

Game Lục Đạo Tinh Anh

Lãnh đạo Tu Chân Giới quyết tâm ngăn cản hạo kiếp này nên đã liên hiệp với người đứng đầu Yêu TộcYêu Quân để đánh dẹp Ma Tộc. Trải qua 10 năm huyết chiến cuối cùng cũng đen Ma Quân phong ấn vào Huyết Trì tăm tối.
Tiên Quân vì hàng ma bắt yêu tu vi tăng nhiều nên được tiên giới rất kính trọng. Xuyên suốt Lục Đạo Tinh Anh là mối tình cảm động của Lương Vũ Sinh và Tiêu Tuyết Ngưng, từ lúc tình cờ gặp nhau đến khi âm dương cách biệt.

Tải Lục Đạo Tinh Anh Miễn Phí

Những ân oán tình thù, sinh ly tử biệt đều được tái hiện trong game… Hệ thống: Tinh luyện, tu luyện, nâng cao kĩ năng (cần bí tịch), thú cưỡi Ích Tà Thần ThúTải Lục Đạo Tinh Anh Việt Hóa Crack để cùng nhập vai ngay nhé.

Cung Cấp Bởi: Ngọc Rồng Online